Renovatie

Renovatie

Bij een renovatieproject hebt u de keuze tussen een volledige nieuwe installatie of het aanpassen van de bestaande.

Tijdens een eerste plaatsbezoek zal blijken wat voor u de meest ideale oplossing is.

Het is immers belangrijk dat uw installatie voldoet aan de wettelijke reglementeringen, wat bij een bestaande nog werkende installatie daarom niet altijd vanzelfsprekend is.

Na de door ons uitgevoerde werken is uw installatie terug veilig en conform de huidige normen. Ook hier zorgen we, indien nodig, voor de technische plannen voor de keuring.

Renovatie electriciteit